Grand-Prix Tenis 10 i Green Tour 5.01.2019

Od stycznia 2019 rozpoczęliśmy nowy cykl turniejów Tenis10 i Green Tour (do 14 lat). Na szczególną uwagę zasługuje turniej Tenis10, który będzie włączony do cyklu turniejów publikowanych na stronie: http://tenis10.pzt.pl/. Żeby tak się stało, nasi młodzi zawodnicy muszą wykupić licencję zawodniczą : http://tenis10.pl/rejestracja/
WMZT zwraca się z prośbą do opiekunów o pilne wyrobienie „bezpłatnej” licencji

Wyniki:

Tenis 10

1. Anna Tunkiewicz
2. Olivier Wróbel
3. Jakub Stefanowicz
4. Szymon Klewicki
5. Jan Matel
Green Tour do 14
1. Antoni Łukaszewicz
2. Bartosz Chodkowski
3. Anna Tunkiewicz
4. Tymoteusz Wszołek
5. Tomasz Mazurek
6. Maciej Syrzeń
7. Dominik Zejer
8. Katarzyna Matejeska
9. Rakshan Jalali
10. Rithwick Jalali
11. Antoni Bugaj